Fasadens ansikte

I reklambranschen så är frontlinjen de kundansvariga. De möter kunderna och tar hand om projekten.

På banken är kassören frontlinjen. De hjälper kunder som vill sätta in pengar och får dom att känna sig trygga i varje transaktion.

Att definiera frontlinjen varierar på vilket område det handlar om. Men i slutändan betyder det ändå samma sak.

Som det antyds i själva ordet, alla är längst fram.

Inför något. Som representerar bilden av en helhet. Mellan internt och externt.

Beroende på vilket område finns det en plan på hur allt ska hända; från brainstorming till handling. Precis som varje medlem i en organisation, så bidrar varje byggnad med något. Om hissar är “logistik”, är fasaden “frontlinjen”.

På banker måste fasaden vara ren, presentabel och underhållas av hård säkerhet för att vinna insättarnas och investerarnas tillit.

I olika företag som säkert på ett eller annat sätt, hanterar försäljning måste fasaden vara attraktiv och trevlig för ögonen, för att positivt bygga bilden av företaget och hjälpa till att övertyga kunderna att säga ja till produkter eller tjänster.

På samma sätt som att anställa och utbilda smarta, snygga och karismatiska personer att vara frontlinjer för företaget, investerar organisationer också i att bygga, försköna och upprätthålla fasader.

Precis som individer i frontlinjen kan vara aggressiva, söta eller vänliga, kan fasader också vara färgglada, trendiga eller moderniserade.

Fasaden är sannerligen mycket viktig. Den visar också organisationernas personlighet och företagskultur. En enkel hemsida som heter www.fasadrenovering.me vill hjälpa till att bygga och underhålla ett underbart rykte genom fasadrenoveringstjänster.

No related posts.